CUSTOMER MUST TO SATISFACTION

 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
ยินดีต้อนรับ

    เป็นที่ทราบกันดีว่าในสถานะการณ์ปัจจุบันทุกกิจการ ต้องการที่จะลดต้นทุนในการผลิต
บริษัทเรา มีความยินดีที่สามารถช่วยท่านได้ ถ้าท่านใช้ผลิตภัณฑ์เช่นเดียวกับ ที่เราสามารถทำการผลิตเพื่อทดแทนสินค้านำเข้าของท่านเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิตของบริษัทท่าน
ซึ่งบริษัทได้นำเทคโนโลยี่ในการผลิต PVA sponge จากประเทศญี่ปุ่น มาผลิตเอง เรากล้ารับประกันว่าสินค้าของบริษัทเรามีคุณภาพเทียบเท่ากับสินค้านำเข้า และสิ่งที่ท่านจะได้ก็คือ  การลดต้นทุนการผลิต โดยไม่จำเป็นสั่งซื้อสินค้านำเข้าและไม่เสียเวลารอสินค้า

ผลิตและจำหน่าย PVA Sponge ฟองน้ำเพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้ในการทำความสะอาดด้านอุตสาหกรรม
1.Sponge Roller ฟองน้ำ สำหรับซับน้ำ สารเคมี ในอุตสาหกรรมการผลิต


2.Sponge for cleaning :Hard disk ฟองน้ำสำหรับทำความสะอาด ฮาร์ดดิส

3.Sponge Sheet : Clean room ฟองน้ำ สำหรับทำความสะอาดห้องควบคุมฝุ่น   

 

4.Sponge Cosmetic ฟองน้ำ สำหรับล้างหน้า หรือ เช็ดหน้าหลังใช้เครื่องสำอาง

 

 
 Sponge Roller, Sponge Cleaning, Sponge roller for tennis courts, Sponge Cosmetic

 

WK.TOOLS AND SUPPLY LTD., PART.

 
 
 
             

Cloth Nappies